Activiteiten 2003


Mei 2003   Zwoegen en borrelen tussen het groen

Verslag Opzoomerdag Burgemeester Meineszlaan op 17 mei 2003 voor het zomernummer van De Nieuwe, de wijkkrant van bewonersorganisatie Het Nieuwe Westen:

Even dreigden regenbuien de jaarlijkse opknapbeurt van de gevel- en boomtuinen Opzomerdag mei 2003 in de Burgemeester Meineszlaan te dwarsbomen, maar de weergoden bleken goedgestemd: op zaterdag 17 mei jl. werd het rond het middaguur droog. Dit tot grote opluchting van de initiatiefnemers Evalien Maan, Ineke Geerdink en Marian Bakelaar. Prompt kwamen allerlei nieuwsgierige bewoners tevoorschijn om te neuzen bij de plantjes en zakken tuinaarde vr het huis van Marian Bakelaar, de plantendeskundige van de laan.
Mensen konden genieten van koffie, thee, chocomel en koekjes terwijl Marian advies gaf over de meest geschikte beplanting voor hun specifieke plekje (weinig of veel zon, water en onderhoud nodig). Hierna liepen de straatbewoners − een enkeling uitgerust met een kruiwagen − af en aan om al het benodigde materiaal bij hun geveltuintjes en de gezamenlijke plantenbakken rondom de kastanjebomen te bezorgen.

De vrolijke bloemen en plantjes gaven sommigen nt dat zetje in de rug om eindelijk eens hun geveltuintje te fatsoeneren − of compleet te restylen − en meteen wat ingezakte stoeptegels en krakkemikkige traptreden bij de voordeur te repareren. Mede dankzij de gratis beschikbaar gestelde handschoenen, vuilniszakken en Opzoomerbezems van de Roteb werd het zelfs een plezierige klus om samen onkruid, hondenpoep en ander zwerfvuil op te vegen.
Opzomerdag mei 2003 Eenmaal klaar en zichtbaar vermoeid maar voldaan deelde een enthousiaste jongeman mee dat hij snel weg moest om zijn huisraad in te pakken. Hij bleek de volgende morgen naar een andere stad te gaan verhuizen. Het gaf hem een goed gevoel op zijn laatste dag in Rotterdam nog iets voor deze straat te hebben betekend. Zo hoorden de organiserende dames het natuurlijk graag. Ook tevreden over het zichtbare eindresultaat waren de twee wijkagenten die na de opknapbeurt langskwamen en gewillig poseerden op een groepsfoto met alle deelnemende buurtbewoners.

Terwijl de Roteb het verzamelde tuinafval ophaalde, maakten de lege plantenkistjes plaats voor heerlijke borrelhapjes en drankjes. Al kletsend op de stoep sloten bekende en minder bekende straatgenoten deze geslaagde dag op gezellige wijze af. Dit belooft veel goeds voor de feestelijke viering van het tienjarig bestaan van de bewonersgroep Burgemeester

Selma Kers


Meineszlaan, einde dag Opzomeren.Groepsfoto Opzomer 2003, klik voor groter foto