De straat 1920

Tussen 1912 en 1917 is er nauwelijks nog gebouwd in de straat. Dat kwam mede door de eerste wereldoorlog die van 1914 tot 1918 duurde. Dat is ook te zien aan de bouwproductie in heel Nederland, deze viel terug van 25.000 in 1912 naar 6.000 in 1917. Door de eerste wereldoorlog stegen vanaf 1914 de kosten voor de bouw van huizen snel. De stichtingskosten van een woning was tussen 1914 en 1920 verdrievoudigd. Dit komt vooral door de leveringsproblemen van de bouwmaterialen, vooral die, die worden ge´mporteerd zoals het hout voor de vloeren en daken. Ook de kosten van het levensonderhoud nemen snel toe. Dit betekend meer inflatie en ook de stijging van rente. Hierdoor is het voor particulieren niet meer rendabel om nog woningen te bouwen voor de verhuur. Vanaf 1917 wordt ter bevordering van de werkgelegenheid tot 25% van de kosten vergoed voor de bouw van woningen. Hierdoor zie je dat de bouw vanaf 1917 in de straat weer volop begint.
kaart Meineszlaan, -straat en -plein maart 1920. Klik voor een grote kaart Op het onderstaande kaartje van juni 1920 is te zien dat de laan af is, maar dan moet de burgemeester Meineszstraat nog bebouwd moet worden. Het Burg. Meineszplein is al deels aangelegd. In het midden rechts van het plein is nog een weg of een pad getekend. De huidige van Sittersenstraat heet op deze kaart nog de beukelsdyk. Het blok rechts op de kaart ziet er nu anders uit.