Januari, Nieuwjaarsborel in de buurtwinkel aan de Beukelsweg 29-A.


Het jaar 2006 werd weer gestart met een nieuwjaarsborrel in de buurtwinkel. Dat was op 20 januari.

Sneeuw in de laan

Op 3 maart 2006 lag er nog sneeuw in de laan. Dat is altijd een mooi gezicht.


Burgemeester Meineszlaan met de sneeuw in de bomen.


Juni, Verliezen we weer twee bomen?Op de hoek van de Meineszlaan en de Adrien Milderstraat staan twee paardekastanjes er niet meer goed bij. De bladeren zijn klein, je kijkt er zo doorheen. De ene boom is nog van de eerste aanplant, de andere boom is ongeveer 15 jaar oud. Vorig jaar was dat al zichtbaar. Het zelfde zag ik een paar jaar geleden in het begin van de Meineszlaan, aan de oneven zijde. In 2 a 3 jaar is het afgelopen met de bomen.
Dat was aan het begin van de Meineszlaan aan de oneven zijde ook het geval. De oorzaak is niet de bloedingziekte, maar iets anders. Het riool of een schimmel aan de wortels? Ik weet het niet. De bomen aan het begin van de straat waren snel gekapt en vervangen door nieuwe. Helaas hebben ze de eerste boom vervangen door een roze-rood bloeiende boom.
Door de bloedingziekte die nu heerst onder de paardenkastanjes, worden er geen nieuwe bomen meer teruggeplaatst. Er komt op dat stukje dus een gat. En er is naast deze plek op 25 november 2005 ter hoogte van nummer 41 al een boom omgevallen in na een rukwind. De boom was ter hoogte van het maaiveld zodanig verzwakt, dat hij daar afbrak. Dit was op de zelfde wijze als ongeveer 15 jaar geleden de ernaast staande boom, ter hoogte van het Bouwmanhuis. Toen zijn er, na controle, in de straat een aantal bomen vervangen, zoals bij de Turkse vereniging, bij nummer 32 en de boom op de hoek van Meineszlaan en de Adrien Milderstraat.
Stervende bomen in de Meineszlaan.
Ik begreep dat de bomen nog kort geleden gecontroleerd waren, zover dit kan zonder de boom te zeer te beschadigen. Ook hierna zijn de andere bomen in de straat nogmaals nagekeken. Maar het blijft een boom, alles kun je niet zien. Hoeveel bomen zijn aangetast door de bloedingziekte weet ik niet, maar een duidelijk aangetaste boom is die voor de Turkse vereniging, in het begin van de laan. Hier zie je duidelijk de scheurtjes in de schors en de rode strepen door het lekkende sap. Er zijn wel meer bomen aangetast, maar aan deze kun je dat goed zien.